لیست محصولات

آموزش ترمیم سریال گوشی Xiaomi Redmi Note 11Pro Plus (Pissarro) بصورت دوسیم متد سخت افزاری

آموزش ترمیم سریال گوشی Xiaomi Redmi Note 11Pro Plus (Pissarro) بصورت دوسیم متد سخت افزاری

مشاهده بیشتر
آموزش ترمیم سریال گوشی Xiaomi Redmi K50 Ultra (Diting) بصورت دوسیم متد سخت افزاری

آموزش ترمیم سریال گوشی Xiaomi Redmi K50 Ultra (Diting) بصورت دوسیم متد سخت افزاری

مشاهده بیشتر
آموزش ترمیم سریال گوشی Xiaomi 12T PRO (Diting) بصورت دوسیم متد سخت افزاری

آموزش ترمیم سریال گوشی Xiaomi 12T PRO (Diting) بصورت دوسیم متد سخت افزاری

مشاهده بیشتر
آموزش ترمیم سریال گوشی Mi 10 Lite Zoom Youth 5G (vangogh) بصورت دوسیم متد سخت افزاری

آموزش ترمیم سریال گوشی Mi 10 Lite Zoom Youth 5G (vangogh) بصورت دوسیم متد سخت افزاری

مشاهده بیشتر
آموزش ترمیم سریال گوشی Mi 11 Lite 4G Global /Indian (courbet – courbetin)  بصورت دوسیم متد سخت افزاری

آموزش ترمیم سریال گوشی Mi 11 Lite 4G Global /Indian (courbet – courbetin) بصورت دوسیم متد سخت افزاری

مشاهده بیشتر
آموزش ترمیم سریال شیائومی Redmi Note 11 Pro 5G (Veux) بصورت دوسیم متد سخت افزاری

آموزش ترمیم سریال شیائومی Redmi Note 11 Pro 5G (Veux) بصورت دوسیم متد سخت افزاری

مشاهده بیشتر
آموزش ترمیم سریال شیائومی (Xiaomi POCO X4 Pro 5G (veux بصورت دوسیم متد سخت افزاری

آموزش ترمیم سریال شیائومی (Xiaomi POCO X4 Pro 5G (veux بصورت دوسیم متد سخت افزاری

مشاهده بیشتر
آموزش ترمیم سریال شیائومی (ICE) +Redmi A1 بصورت دوسیم بدون نیاز به باکس

آموزش ترمیم سریال شیائومی (ICE) +Redmi A1 بصورت دوسیم بدون نیاز به باکس

مشاهده بیشتر
فایل ترمیم سریال شیاومی Redmi Note 10 Pro Max (Sweetin) بدون نیاز به باکس

فایل ترمیم سریال شیاومی Redmi Note 10 Pro Max (Sweetin) بدون نیاز به باکس

مشاهده بیشتر
آموزش ترمیم سریال شیائومی POCO X3 PRO Vayu بصورت دوسیم بدون نیاز به باکس

آموزش ترمیم سریال شیائومی POCO X3 PRO Vayu بصورت دوسیم بدون نیاز به باکس

مشاهده بیشتر
آموزش ترمیم سریال شیائومی Redmi Note 10 بصورت دوسیم

آموزش ترمیم سریال شیائومی Redmi Note 10 بصورت دوسیم

مشاهده بیشتر
آموزش ترمیم سریال REDMI NOTE 11 NFC (spens)

آموزش ترمیم سریال REDMI NOTE 11 NFC (spens)

مشاهده بیشتر
آموزش ترمیم سریال REDMI NOTE 11 (spes) به صورت دو سیم

آموزش ترمیم سریال REDMI NOTE 11 (spes) به صورت دو سیم

مشاهده بیشتر
آموزش ترمیم سریال شیائومی REDMI 9T بصورت دوسیم بدون نیاز به باکس (متود سخت افزاری)

آموزش ترمیم سریال شیائومی REDMI 9T بصورت دوسیم بدون نیاز به باکس (متود سخت افزاری)

مشاهده بیشتر
آموزش ترمیم سریال شیائومی REDMI 8 بصورت دوسیم بدون نیاز به باکس

آموزش ترمیم سریال شیائومی REDMI 8 بصورت دوسیم بدون نیاز به باکس

مشاهده بیشتر
آموزش ترمیم سریال شیائومی MI NOTE 10 بصورت دوسیم بدون نیاز به باکس

آموزش ترمیم سریال شیائومی MI NOTE 10 بصورت دوسیم بدون نیاز به باکس

مشاهده بیشتر